מחירון טיפולים 2020 לרכבי קיה  לפי הוראות היצרן בחלפים מקוריים!

המחירים כוללים מע'מ (המחירים המוצגים במחירון הינם לאחר ההנחה!)

המחירים יכולים להשתנות וכפופים לשינויי מחירון החלפים של היבואן!

המחירון בתוקף ללקוחות פרטיים בלבד!


קיה פיקנטו עד 2016 – TA

טיפול  15,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   651 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   679 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1233 ₪  (כולל מע'מ) ידני – 1178 ש"ח

טיפול  75,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   11151 ₪  (כולל מע'מ)  ידני – 754 ש"ח

טיפול  105,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1358 ₪  (כולל מע'מ)  ידני – 1236 ש"ח


קיה פיקנטו  2016- TA

טיפול  15,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   651 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   679 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  651 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   812 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   775 ₪  (כולל מע'מ)


קיה פיקנטו  2017 – JA

טיפול  15,000   520 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   747 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   520 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  914 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   520 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   747  ₪  (כולל מע'מ)


קיה פורטה עד 2012 6 הילוכים

טיפול  15,000   461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   824 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   461 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1060 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   969 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול 120,000  1176 ₪  (כולל מע'מ)


קיה פורטה 4 הילוכים עד 2012

טיפול  15,000    685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   706 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1300 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1814 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה פורטה מ-2013 בנזין YD

טיפול  15,000    461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   824 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   461 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1060 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   969 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1176 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ריו  
2012 בנזין UB אוטומט

טיפול  15,000   579 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   658 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   693 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1389 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   579 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1169 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   579 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1389 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה ריו  2012 בנזין UB ידני

טיפול  15,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   617 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   693 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1393 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   827 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1393 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ריו 2017 – 2018 – SC בנזין 1.6

טיפול  15,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   785 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   645 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1265 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   982 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  814 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה ריו 2017 – 2018 – YB בנזין 1.4

טיפול  15,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   829 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   689 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  858 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  887 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1909 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

 

קיה ריו 2017 – SC בנזין 1.6

טיפול  15,000   460 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   814 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   612 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1207 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

טיפול  75,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   949 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  460 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  843 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ספורטז'  עד 2015 מנוע 1.6

טיפול  15,000   440 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   750 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   440 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  750 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   440 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   807 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז'  עד 2011 – 2012 – SL

טיפול  15,000   692 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   707 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1167 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  887 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   692 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול 90,000   1502 ש"ח (כולל מע'מ)


קיה סיד עד 2013  ED

טיפול  15,000   641 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000  662 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1258 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   662 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   641 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1658 ₪  (כולל מע'מ)


קיה סיד   עד 2013  JD

טיפול 12 חודשים  597 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   829 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000 או 24 חודשים  961 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   934 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   961 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1299 ₪  (כולל מע'מ)


קיה מג'ניס- קארנס 2007 – 2009 UN

טיפול  15,000   689 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1375 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   908 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1510 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   689 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1920 ₪ (כולל מע'מ)


קיה מג'נטיס- קארנס בנזין 2013 RP

טיפול  30,000   889 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1038 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   889 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1038 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1343 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סורנטו 2013 XMN בנזין

טיפול  30,000   1064 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1125 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1064 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1370 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1780 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סורנטו 2013 XMN דיזל

טיפול  30,000   1173 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1576  ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1173 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1173 ₪ (כולל מע'מ) כולל פלאגים


קיה סורנטו 2015 UM בנזין

טיפול  30,000   1001 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1239 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1293 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1239 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1693 ₪  (כולל מע'מ)


קיה סורנטו 2015 דיזל UM

טיפול  30,000   1234 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1709 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1379 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1709 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1234 ₪  (כולל מע'מ)


קיה קרניבל 2007 VQ דיזל

טיפול  15,000   800 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1353 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   800 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1353 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   800 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1840 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1353 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  150,000 2519 ₪ כולל רצועת תזמון (כולל מע'מ)


קיה קרניבל 2007 VQ  בנזין

טיפול  15,000   692 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1119 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   692 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1337 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   692 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1591 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 2705 ₪ כולל רצועת תזמון (כולל מע'מ)

טיפול 150,000 1588 ₪ כולל פלגים (כולל מע'מ)


קיה קרניבל 2016 YP בנזין

טיפול  15,000   785 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1023 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   976 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1356 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   785 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1185 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1356 ₪ כולל רצועת תזמון (כולל מע'מ)

טיפול 150,000 1023 ₪ כולל פלגים (כולל מע'מ)


קיה אופטימה  2012 בנזין TF

טיפול  15,000   592 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   950 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   700 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  950 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   592 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1053 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1603 ₪ (כולל מע'מ)

 

קיה אופטימה  2017 – הייבריד

טיפול  15,000   555 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   902 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   617 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  902 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   555 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1069 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   903 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 902 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סול  2012 בנזין AM

טיפול  15,000   640 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   942 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   769 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  942 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   640 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1151 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1336 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סול 2014 – PS בנזין

טיפול  15,000   655 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   952 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   655 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1085 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   655 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   952 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1085 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2016  QL – 2.0 

טיפול  15,000   535 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   820 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   718 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  820 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   535 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1003 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2016  QLT – 1.6 טורבו

טיפול  15,000   683 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   968 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000  866 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  968 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   1306 ₪  (כולל מע'מ)   כולל פלאגים

טיפול  90,000   1151 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2014  – 2.0CLG 

טיפול  30,000   623 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  789 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   623 ₪  (כולל מע'מ)   כולל פלאגים

טיפול  120,000   789 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1127 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2014  SLE – 2.0 

טיפול  30,000   793 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  960 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1103 ₪  (כולל מע'מ)   כולל פלאגים

טיפול  120,000  989 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  793 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2016  OL6 – 1.6 

טיפול  30,000   593 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1007 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   593 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1007 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  991 ₪  (כולל מע'מ)


קיה נירו 1.6 הייבריד 2016 DE

טיפול  15,000   573 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   949 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   728 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  978 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   573 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1048 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   978 ₪ (כולל מע'מ)

מרכז שירות השלושה קיה תל אביב רשאים להפסיק מחירון זה בכל עת
ט.ל.ח