מחירון טיפולים 2020 לרכבי קיה  לפי הוראות היצרן בחלפים מקוריים!

המחירים כוללים מע'מ (המחירים המוצגים במחירון הינם לאחר ההנחה!)

המחירים יכולים להשתנות וכפופים לשינויי מחירון החלפים של היבואן!

המחירון בתוקף ללקוחות פרטיים בלבד!


קיה פיקנטו עד 2016 – TA

טיפול  15,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   651 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   679 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1233 ₪  (כולל מע'מ) ידני – 1178 ש"ח

טיפול  75,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1151 ₪  (כולל מע'מ)  ידני – 754 ש"ח

טיפול  105,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1358 ₪  (כולל מע'מ)  ידני – 1236 ש"ח


קיה פיקנטו  2016- TA

טיפול  15,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   651 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   679 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  651 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   812 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   775 ₪  (כולל מע'מ)


קיה פיקנטו  2017 – JA

טיפול  15,000   520 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   747 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   520 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  914 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   520 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   747  ₪  (כולל מע'מ)


קיה פורטה עד 2012 6 הילוכים

טיפול  15,000   685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   822 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   982 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  822 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1176 ₪  (כולל מע'מ)


קיה פורטה 4 הילוכים עד 2012

טיפול  15,000    685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   706 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1300 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1814 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה פורטה מ-2013 בנזין YD

טיפול  15,000    461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   824 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   461 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1060 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   969 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   461 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1176 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ריו  
2012 בנזין UB אוטומט

טיפול  15,000   579 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   658 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   693 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1389 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   579 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1169 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   579 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1389 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה ריו  2012 בנזין UB ידני

טיפול  15,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   617 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   693 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1393 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   827 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1393 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ריו 2017 – 2018 – SC בנזין 1.6

טיפול  15,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   785 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   645 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1265 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   982 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  814 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה ריו 2017 – 2018 – YB בנזין 1.4

טיפול  15,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   829 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   689 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  858 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  887 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1909 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

 

קיה ריו 2017 – SC בנזין 1.6

טיפול  15,000   460 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   814 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   612 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1207 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

טיפול  75,000   432 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   949 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  460 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  843 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ספורטז'  עד 2015 מנוע 1.6 SL6

טיפול  15,000   492 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   795 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   492 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  795 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   492 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   852 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז'  עד 2011 – 2012 – SL

טיפול  15,000   692 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   707 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1167 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  887 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   692 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול 90,000   1502 ש"ח (כולל מע'מ)


קיה סיד עד 2013  ED

טיפול  15,000   641 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000  662 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1258 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   662 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   641 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1658 ₪  (כולל מע'מ)


קיה סיד   עד 2013  JD

טיפול 12 חודשים  597 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   829 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000 או 24 חודשים  961 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   934 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   961 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1299 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה סיד   CD בנזין 2019 1.4 טורבו

טיפול  15,000   673 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   998 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   673 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1166 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  75,000  1279 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  998 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  673 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1453 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה סיד   CD דיזל 2019 

טיפול  15,000   672 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1164 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   672 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1803 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  75,000  672 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1154 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  672 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  3069 ₪  (כולל מע'מ) כולל תזמון


קיה מג'ניס- קארנס 2007 – 2009 UN

טיפול  15,000   689 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1375 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   908 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1510 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   689 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1920 ₪ (כולל מע'מ)


קיה מג'נטיס- קארנס בנזין 2013 RP

טיפול  30,000   889 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1038 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   889 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1038 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1343 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סורנטו 2013 XMN בנזין

טיפול  30,000   1064 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1225 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1064 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1370 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1780 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סורנטו 2013 XMN דיזל

טיפול  30,000   1173 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1576  ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1173 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1576 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1173 ₪ (כולל מע'מ) כולל פלאגים


קיה סורנטו 2015 UM בנזין

טיפול  30,000   1001 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1239 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1293 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1239 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1693 ₪  (כולל מע'מ)


קיה סורנטו 2015 דיזל UM

טיפול  30,000   1234 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1709 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1379 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1709 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1234 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה סורנטו 2018  UM בנזין 3.5

טיפול  15,000   762 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1056 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   999 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1056  ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  75,000  762 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  1276 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1578 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלגים

 

קיה סורנטו 2018 UM בנזין 2.4

טיפול  30,000   660 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1163 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  660 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1163 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1178 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  180,000  1163 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה סורנטו 2018 UM דיזל 2.2

טיפול  30,000   780 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1703 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  90,000  780 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  1703 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  780 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  180,000  1703 ₪  (כולל מע'מ)


קיה קרניבל 2016 YP בנזין

טיפול  15,000   860 ה₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1071 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   1097 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1404 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   860 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1279 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1404 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול 150,000 2044 ₪  (כולל מע'מ)


קיה אופטימה  2012 בנזין TF

טיפול  15,000   592 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   950 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   700 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  950 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   592 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1053 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1603 ₪ (כולל מע'מ)

 

קיה אופטימה  2017 – הייבריד

טיפול  15,000   610 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   958 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   795 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  958 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   610 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1141 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  105,000  610  ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 958 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סול  2012 בנזין AM

טיפול  15,000   685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1300 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   767 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1300 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   685 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1962 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1337 ₪ (כולל מע'מ)


קיה סול 2014 – PS בנזין

טיפול  15,000   711 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1009 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   711 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1147 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   711 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1009 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000 1147 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2016  QL – 2.0 

טיפול  15,000   584 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   869 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   768 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  869 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   584 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1052 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2016  QLT – 1.6 טורבו

טיפול  15,000   723 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   1009 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000  906 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1009 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   1347 ₪  (כולל מע'מ)   כולל פלאגים

טיפול  90,000   1192 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2014  – 2.0CLG 

טיפול  30,000   623 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  789 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   623 ₪  (כולל מע'מ)   כולל פלאגים

טיפול  120,000   789 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1127 ₪ (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2014  SLG – 2.0 

טיפול  30,000   687  ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  845 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   687 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000  845 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1191 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

 

קיה ספורטז' 2014  SLE – 2.0 

טיפול  30,000   861 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1020 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1171 ₪  (כולל מע'מ)   כולל פלאגים

טיפול  120,000  1049 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  861 ₪  (כולל מע'מ)


קיה ספורטז' 2016  OL6 – 1.6 

טיפול  30,000   594 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1063 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   594 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1063 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000  1035 ₪  (כולל מע'מ)


קיה נירו 1.6 הייבריד 2016 DE

טיפול  15,000   624 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   991 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   728 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1020  ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   624 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   1139 ₪ (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1020 ₪ (כולל מע'מ)

 

קיה קארנס  2013  בנזין RP

טיפול  30,000   950 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  60,000   1099 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  90,000   950 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1099 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1397 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה סטוניק 1.0 YBCUV טורבו 2017

טיפול  15,000   549 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   903 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   549 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1100 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   1228 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

טיפול  90,000   903 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   549 ₪  (כולל מע'מ)

 

קיה סטוניק 1.4 YBCUV טורבו 2017

טיפול  15,000   476 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  30,000   829 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  45,000   476 ₪   (כולל מע'מ)

טיפול  60,000  1026 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  75,000   476 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

טיפול  90,000   829 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  105,000   476 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  120,000   1026 ₪  (כולל מע'מ)

טיפול  150,000   1194 ₪  (כולל מע'מ) כולל פלאגים

 

מרכז שירות השלושה קיה תל אביב רשאים להפסיק מחירון זה בכל עת
ט.ל.ח