המחירון הנ”ל אינו מעודכן ,מחירון חדש יעלה בימים הקרובים

למידע עדכני ניתן להתקשר ל-03-5379415

מחירון טיפולים 2021 לרכבי קיה  לפי הוראות היצרן בחלפים מקוריים!

המחירים כוללים מע’מ (המחירים המוצגים במחירון הינם לאחר ההנחה!)

המחירים יכולים להשתנות וכפופים לשינויי מחירון החלפים של היבואן!

המחירון בתוקף ללקוחות פרטיים בלבד!


קיה פיקנטו עד 2016 – TA

טיפול  15,000  576 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  651 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  679 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1233 ₪  (כולל מע’מ) ידני – 1178 ש”ח

טיפול  75,000  576 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000   1190 ₪  (כולל מע’מ)  ידני – 754 ש”ח

טיפול  105,000  576 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1358 ₪  (כולל מע’מ)  ידני – 1237 ש”ח


קיה פיקנטו  2016- TA

טיפול  15,000  576 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  651 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000   679 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  654 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  576 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  812 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  576 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  775 ₪  (כולל מע’מ)


קיה פיקנטו  2017 – JA

טיפול  15,000  520 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  747 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  520 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  914 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  520 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  747 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  522 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  867 ₪  (כולל מע’מ)

קיה סלטוס SP2 2.0 2021

טיפול  15,000  553 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  865 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  725 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  865 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  554 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1064 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  554 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  848 ₪  (כולל מע’מ)


קיה פורטה עד 2012 6 הילוכים

טיפול  15,000  690 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  826 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000   982 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  826 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  690 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000   1176 ₪  (כולל מע’מ)


קיה פורטה 4 הילוכים עד 2012

טיפול  15,000    690 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  711 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000   1300 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  711 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  690 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1860 ₪  (כולל מע’מ)

קיה פורטה מ-2013 בנזין YD

טיפול  15,000    500 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  842 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  500 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1090 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  500 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  987 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  500 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1092 ₪  (כולל מע’מ)


קיה ריו  
2012 בנזין UB אוטומט

טיפול  15,000   579 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000   658 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  695 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1544 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000   579 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1217 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000   579 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1544 ₪  (כולל מע’מ)

קיה ריו  2012 בנזין UB ידני

טיפול  15,000  579 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  658 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  695 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1407 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  579 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  833 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  579 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1407 ₪  (כולל מע’מ)


קיה ריו 2017 – 2018 – SC בנזין 1.6 או 1.4

טיפול  15,000  464 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  817 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  615 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1235 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  464 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  920 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  464 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1235 ₪  (כולל מע’מ)

קיה ריו 2017 – 2018 – YB בנזין 1.4

טיפול  15,000  435 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  800 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  687 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  829  ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  435 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  992 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  435 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  829 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1189 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלאגים

קיה ריו 2017 – 2018 – YB בנזין 1.4 טורבו

טיפול  15,000  563 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  883 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  772 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  912 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  563 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1075 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  563 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  912 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1286 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלאגים


קיה ספורטז’  עד 2015 מנוע 1.6 SL6

טיפול  15,000   492 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  797 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000   492 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  797 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000   492 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  855 ₪ (כולל מע’מ)


קיה סיד   מ 2013  JD

טיפול  30,000  838 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000 או 24 חודשים  974 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  944 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  974 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1478 ₪  (כולל מע’מ)

קיה סיד   CD בנזין 2019 1.4 טורבו

טיפול  15,000  691 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  1016 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  691 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1195 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  1296 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1016 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  691 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1483 ₪  (כולל מע’מ)

קיה סיד   CD דיזל 2019 

טיפול  15,000  679 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  1183 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  679 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1821  ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  679 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1183 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  679  ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  2189 ₪  (כולל מע’מ) כולל תזמון


קיה מג’נטיס- קארנס בנזין 2013 RP

טיפול  30,000   889 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1038 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000   889 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000   1038 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  150,000   1343 ₪ (כולל מע’מ)


קיה סורנטו 2013 XMN בנזין

טיפול  30,000   1064 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000   1225 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1064 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000   1370 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1881 ₪ (כולל מע’מ)


קיה סורנטו 2013 XMN דיזל

טיפול  30,000  1194 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1608 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1194 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1608 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1194 ₪ (כולל מע’מ) כולל פלאגים


קיה סורנטו 2015 UM בנזין

טיפול  30,000  990 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1198 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1283 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1198 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1682 ₪  (כולל מע’מ)


קיה סורנטו 2015 דיזל UM

טיפול  30,000  1246 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1731 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1391 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1731 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1246 ₪  (כולל מע’מ)

קיה סורנטו 2018  UM בנזין 3.5

טיפול  15,000   762 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  1046 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  967 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1046 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  762 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1235 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1586 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלגים

קיה סורנטו 2018 UM בנזין 2.4

טיפול  30,000   660 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1122 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  660 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1122 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1178 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  180,000  1122 ₪  (כולל מע’מ)

קיה סורנטו 2018 UM דיזל 2.2

טיפול  30,000  869 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1802 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  869 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1802 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  869 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  180,000  1802 ₪  (כולל מע’מ)


קיה קרניבל 2016 YP בנזין

טיפול  15,000  868 ה₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  1079 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  1065 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1412 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  868 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1256 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000 1412 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול 150,000 2052 ₪  (כולל מע’מ)

קיה אופטימה  2017 – הייבריד

טיפול  15,000  614 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  919 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  808 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  919 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  614 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1113 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  614 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000 919 ₪ (כולל מע’מ)


קיה סול  2012 בנזין AM

טיפול  15,000  690 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  999 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  821 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  999 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  690 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1209 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000 1551 ₪ (כולל מע’מ)


קיה סול 2014 – PS בנזין

טיפול  15,000   711 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000   1009 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000   711 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1147 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000   711 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000   1009 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000 1147 ₪ (כולל מע’מ)


קיה ספורטז’ 2016  QL – 2.0 

טיפול  15,000  589 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  885 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  772  ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  885 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  589 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1068 ₪ (כולל מע’מ)


קיה ספורטז’ 2016  QLT – 1.6 טורבו

טיפול  15,000  741 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  1037 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  924 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1037 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  1276 ₪  (כולל מע’מ)   כולל פלאגים

טיפול  90,000  1220 ₪ (כולל מע’מ)

קיה ספורטז’ דיזל 2018  PE QLE

טיפול  15,000  716 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  1230 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  716 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1620 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  716 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1230 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  722 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  2458 ₪ (כולל מע’מ)


קיה ספורטז’ 2014  SLG – 2.0 

טיפול  30,000  678 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  848 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000   687 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  848 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1182 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלאגים

קיה ספורטז’ 2013  SLE – 2.0 

טיפול  30,000  852 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1022 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1162 ₪  (כולל מע’מ)   כולל פלאגים

טיפול  120,000  1051 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  861 ₪  (כולל מע’מ)


קיה ספורטז’ 2016  QL6 – 1.6 

טיפול  30,000   594 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1073 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000   594 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1073 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1203 ₪  (כולל מע’מ)


קיה נירו 1.6 הייבריד 2016 DE

טיפול  15,000  630 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000   991 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  777 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1020  ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  630 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  90,000  1166 ₪ (כולל מע’מ)

טיפול  120,000   1020 ₪ (כולל מע’מ)

קיה סטוניק 1.0 YBCUV טורבו 2017

טיפול  15,000  559 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  913 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  559 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1110 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  1237 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלאגים

טיפול  90,000  913 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  559 ₪  (כולל מע’מ)

קיה סטוניק 1.4 YBCUV 2017

טיפול  15,000  476 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  30,000  829 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  45,000  476 ₪   (כולל מע’מ)

טיפול  60,000  1026 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  75,000  476 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלאגים

טיפול  90,000  829 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  105,000  476 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  120,000  1026 ₪  (כולל מע’מ)

טיפול  150,000  1193 ₪  (כולל מע’מ) כולל פלאגים

מרכז שירות השלושה קיה תל אביב רשאים להפסיק מחירון זה בכל עת
ט.ל.ח